Cơ hội nghề nghiệp

Hỗ trợ trực tuyến

TP. Hà Nội
 
Anh Tuấn tư vấn 24/7       0938.389.689
 
  0967.389.689
 
Văn Nhân            0962.536.116
 
Tiến Minh            0962685533
 
 
TP. Hồ Chí Minh
 
Quốc hưng             0988.439.849
 
Liên hệ làm đại lý   0938.389.689

 

quảng cáo

Thông tin chung

Cơ hội nghề nghiệp

  Đội ngũ CBCNV hiện nay của PHÚ THỊNH có 58 người, trong đó hơn 97% là hiểu biết CNTT, trên 90 % có trình độ đại
 
học và sau đại học, là cử nhân các ngành tài chính, kinh tế, điện tử viễn thông, maketing… Cùng với sự phát triển của Công ty
 
và sự quan tâm sâu sát của Lãnh đạo Công ty, các CBCNV luôn được tạo mọi điều kiện tốt nhất về môi trường làm việc, các
 
chế độ đãi ngộ xứng đáng với năng lực. Những điều này giúp các CBCNV có thể yên tâm công tác và cống hiến cho Công ty,
 
cũng như thu hút được ngày càng nhiều nguồn nhân lực có chất lượng cao về làm việc lâu dài tại Công ty.